Select Page
Recurring

The Road to Smart City Live

Online Event

Explore new business opportunities and share your experience on Smart Mobility, Healthy Urban Living, Resilience, Safety & Security and many other Smart City themes with cities from all over the world.

Free

INNOvember: Crowd-management: stedelijke veiligheid ten tijde van Corona

Online Event

Stedelijke veiligheid is een uitdagend beleidsterrein: er is geen brede definitie over hoe veiligheid het beste in de praktijk gerealiseerd kan worden. Ook zijn er onderwerpen die momenteel om bijzondere aandacht vragen, bijvoorbeeld crowdmanagement ten tijde van corona.

Free

Tweede week van ‘Grip op Informatie’

Online Event

In november organiseert VNG Realisatie samen met een groot aantal gemeenten de tweede week van Grip op Informatie. De week bestaat uit vijftien webinars, verspreid over vijf dagen. Deze bijeenkomsten staan allemaal in het teken van informatiebeheer, actieve openbaarmaking en digitale duurzaamheid.

Free

Smart city sessie tijdens INNOvember

Online Event

Sessie voor rijksambtenaren binnen de kaders van INNOvember over de smart city en hoe een rijksbreed beleid er uit zou kunnen zien.

Free

SMARkT-sessie #1

Online Event

SMARkT2020 krijgt dit jaar een andere jas: we organiseren een serie webinars en/of digitale meetings waarin het gebruik en toepassen van slimme technologie en data bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken centraal staat.

Free

Transforming citizen sensing

Online Event

In many corners of the world, people choose to measure local air quality out of concern for their neighbourhood, their health, the climate or agriculture. These citizens collect data with the help of affordable and accessible sensor technology and sometimes come together to be part of a citizen sensing network

Free

CityFlows Webinar #4: 5G Applications for Crowd Management

Online Event

The EIT-KIC project CityFlows aims to improve the liveability of crowded pedestrian spaces through the use of Crowd Monitoring Decision Support Systems (CM-DSS) to manage pedestrian flows.

Free